Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wpex_social_widget has a deprecated constructor in /home/jjzmajnp/public_html/jjzmajnp.edu.rs/wp-content/themes/wpex-tetris/inc/widget-social.php on line 5
TEHNIČKA OPREMLJENOST - O.Š. ''J.J.Zmaj'' Novi Pazar
  • facebook
  • instagram

TEHNIČKA OPREMLJENOST

MATERIJALNO TEHNIČKI I PROSTORNI USLOVI RADA

 

Statusni uslovi - Osnovne karakteristike škole

     Škola „Jovan Jovanović Zmaj“ počela je sa radom 1. Septembra 1988. godine.Do pomenutog datuma škola je radila kao izdvojeno odeljenje OŠ „ 28. Novembar “. Odlukom izvršnog saveta SO-e Novi Pazar, bivša zgrada SIZ-a zapošljavanja dodeljena je školi „ 28. Novembar “, koja adaptirana za potrebe škole. Kao izdvojeno odeljenje škola je počela sa radom 1. Februara 1986. godine sa šest učionica. U toku leta 1988. godine dograđeno je još pet učionica. Tako je škola odlukom Skupštine SIZ-a obrazovanja počela da radi kao samostalna škola školske 1988/89 godine pod imenom „25. Maj“.  Škola „25. Maj“ počela je sa 28 odeljenja i to 15 u mlađim i 13 u starijim ukupno 950 učenika i nastavnim kadrom od 38 radnika. Škola je od samog početka radila u tri smene, što je u skučenom prostoru otežavalo realizaciju vaspitnog-obrazovnog rada. Odlukom Skolskog odbora i na osnovu mišljenja Izvršnog odbora SO-e Novi Pazar, škola je o 04. 06. 1993. godine promenila naziv „25. Maj“ i ubuduće se nosi naziv „Jovan Jovanović Zmaj“. Tokom početka školske 1994/95. godine školi je u vlasništvo preneto zemljište za dvorište, asfaltiran je teren na površini od 800m2 na kome je izgrađen sportski teren.

     U predhodnih nekoliko godina škola je rekonstruisana, izvršena je zamena prozora, vrata, fasada obnovljena i zamena podova, sredstvima donatora iz MSP-programa Švajcarske ambasade, PRO- programa i opštine. Sredstvima opštine saniran je suteren škole i sanitarni čvorovi.
    Paralelno sa rekonstrukcijom škole obnovljen je kancelarijski nameštaj, klupe, stolice i nabavljena nastavna sredstva najvećim delom sredstva su dobijena učešćem u različitim projektima UNDP-ja, MercyCorps-a, PRO-programa.
U školskoj 2010/11 godine na preporuku grada Novog Pazara Izvršni odbor aerodroma „Nikola Tesla“ donirao je školi tri kompjutera P4. Ministarstvo prosvete školi su donirali 30 monitora za Digitalnu učionicu. Unika osiguranje doniralo je dva kasetofona jedan za nastavu muzičkog vaspitanja i jedan za Odeljensko veće drugog razreda.
     U okviru DILS projekta Ministarstvo prosvete škola je dobila sledeće:
- Dvodnevnu obuku Inkluzivno obrazovanje IOP
- Studijsku posetu model školi
- Dva lap-topa, multifunkcionalni uređaj, copy aparat i bim projektor
- Multisoft ediciju
- Deo literature Kreativnog centra, rukohvate, renoviranje dela školskog WC-a
- Nastavna sredstva
     Ministarstvo rada i socijalne politike obezbedilo je aparat KSAFA-M za učenike sa posebnim potrebama. 

KSAFA-M APARAT

KSAFA-M APARAT

LOGOPEDSKE VEŽBE NA KSAFA-M

LOGOPEDSKE VEŽBE NA KSAFA-M

        Učenici 7. Razreda koji su učestvovali u projektu „Ekologija bez granica“, sredstvima grada nabavili su zavese za kabinet biologije i hemije i cveće za iste učionice.

         Sredstvima grada u školi je urađena panična rasveta.

        Ukupan učenički prostor na nivou škole je 0,75 m2 po učeniku što zadovoljava 45% u odnosu na normativ. Obzirom da ova škola radi u tri smene onda je po smenama stanje bolje i zadovoljava normativ prostora od 75-90%.

       Nepostojane fiskulturne sale nam stvaraju ozbiljne probleme u realizaciji postavljenih zadataka u ovoj oblasti. Dvorište sa površinom od 800m2 na kojem su urađeni tereni za rukomet, košarku i odbojku koristi se za održavanje časova fizičke kulture.

       Iz navedenih podataka se vidi da su prostorne mogućnosti škole minimalne i da ne zadovoljavaju normative što nam ozbiljno otežava realizaciju ukupnog programa rada škole. Sa navedenim problemima upoznati su nadležni organi grada Novog Pazara i Ministarstva prosvete.

  Školsko dvorište je ograđeno metalnom ogradom u visini od 3 metra

  Školska zgrada se zagreva sa instalacijom Tehničke škole, koja za zagrevanje koristi mazut.

  Školski objekat je obezbeđen sa pitkom vodom sa gradske mreže koja se redovno održava.

Škola je priključena na ADSL mrežu tako da je omogućena komunikacija i korišćenje interneta u kabinetu informatike i administraciji.

ŠKOLSKA OGRADA

DVORIŠTE

Školska zgrada se zagreva sa instalacijom Tehničke škole, koja za zagrevanje koristi mazut.

Školski objekat je obezbeđen sa pitkom vodom sa gradske mreže koja se redovno održava.

 

Škola je priključena na ADSL mrežu tako da je omogućena komunikacija i korišćenje interneta u digitalnoj učionici, kabinetu informatike i administraciji.

 

DIGITALNA UČIONICA

KABINET INFORMATIKE

Digitalna učionica poseduje 31-no radno računarsko mesto u Windows MultiPoint mrežnom operativnom sistemu sa  WYSE terminalima.

Kabinet informatike poseduje 17 računara sa Windows XP operativnim sistemom. Sve kancelarije i računarske učionice poseduju laserske štampače.

Reonizacija školskog područja

U prethodnom i narednom periodu OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, vršiće upis iz sledećih ulica:
1. Stevana Nemanje, do preseka ulice M. Ćorovića;
2. 8. Mart do broja 31 i 32;
3. Kej 12. Srpske brigade, do preseka ulice Stane Bačanina;
4. Čerkez Mahala;
5. Save Kovačevića do broja 118 i 123;
6. Svojbor;
7. 7. Juli;
8. Vuka Karadžića;
9. Rasima Halilovića;
10. Gradska;
11. Svetosavska;
12. 1. Maja, do preseka ulice V. Vlahovića do broja 154;
13. Jošanički Kej, do broja 98 - Ukras;
14. Jugovića;
15. Osmana Đikića;
16. Stanice Spasojević;
17. Beogradska;
18. Prištinska;
19. Zagrebačka;
20. Jaklja;

 

 

19.05.2017. godine

Tehnička realizacija strane:

Davud Dautović VII-2

Hamza Hadžiibrahimović VII-2

Rijad Trtovac VII-2