PREUZIMANJA

PROGRAM ODELJENJE

WORKS WITH ARRAYS – RAD SA LISTAMA(NIZOVIMA)
Program enters pupils in one school class, their names and surnames, their number in diary and success.

Program unosi učenika jednog odeljenja u školi, njihova imena i prezimena, broj u dnevniku i uspeh.

LINK