• facebook
  • instagram

LABORATORIJSKE VEŽBE IZ FIZIKE KOD NASTAVNICE BELME ŠMRKOVIĆ

Nastavnica fizike Belma Šmrković Numanović često na svojim časovima ima praktičan deo. Imala je čas koji je predviđen za laboratorijsku vežbu i to kod 6.rareda- laboratorijska vežba ,,Merenje zapremine čvrstih tela nepravilnog geometrijskog oblika uz pomoć menzure. Učenici vole praktičan deo i uvek se trudi da radi praktičan deo sa njima.

 

Fizika nam pomaže da razumijemo kako funkcioniše svijet oko nas

Deca su po prirodi veoma radoznala i vole da istražuju svijet oko sebe. Još kao bebe su u stanju da testiraju neke od zakona fizike, a da toga nisu ni svjesna.

Izvođenjem eksperimenta deca uče kako se pojave u nauci ispituju, dokazuju i objašnjavaju. Eksperimentisanjem će se deca još u ranom uzrastu zainteresovati za nauku, vežbati da istražuju, postavljaju pitanja i sami, povezujući sve koncepte funkcionisanja prirodnih pojava koje su naučili, doći do novih otkrića i saznanja.

U Novom Pazaru 28.02.2022. godine

Autor teksta: Belma Šmrković, Sead Gicić

Tehnička realizacija: Sead Gicić