• facebook
  • instagram

KALENDAR ZA OPŠTINSKA TAKMIČENJA ŠKOLSKE 2016/2017.

Takmičenja u raznim predmetima na opštinskom nivou  u Novom Pazaru školske 2016/2017. godine će se održavati po sledećem kalendaru takmičenja:

PREDMET DATUM MESTO ODRŽAVANJA
Srpski jezik 04.03.2017. u 1000h O.Š. ’’Bratstvo’’
Književna olimpijada 18.03.2017. u 1000h
Istorija 05.03.2017. u 1000h OŠ ’’Rifat Burdžović Tršo’’
Strani jezik 25.02.2017. u 1400h O.Š. ’’Vuk Karadžić’’
Bosanski jezik 09.04.2017. u 1000h O.Š. ’’Avdo Međedović’’
Hemija 26.02.2017. u 1000h O.Š. ’’Stefan Nemanja’’
Fizika 19.02.2017. u 1000h O.Š. ’’Meša Selimović’’
Informatika i računarstvo 04.03.2017. u 1400h O.Š. ’’Jovan Jovanović Zmaj’’
Saobraćaj   O.Š. ’’Stefan Nemanja’’
Geografija 12.03.2017. O.Š. ’’Desanka Maksimović’’
Biologija 05.03.2017. u 1400h O.Š. Mur
Matematika(mlađi razredi) 25.02.2017. u 1000h O.Š. ’’Halifa Bin Zajed’’ Dojeviće
Matematika(stariji razredi) 25.02.2017. u 1000h O.Š. ’’Ćamil Sijarić’’