• facebook
  • instagram

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА УЏБЕНИКА

На сајту Министарства проcвете, науке и технолошког развоја  налази се извод из информационог система МПНТР о броју изабраних уџбеничких комплета, као првог, другог и трећег избора, од стране школа, у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.

Извод је дат за сваку школу, по општинама, као и за језик на коме се одржава настава, разред, предмет и жељени уџбенички комплет, по издавачу и ознаци уџбеничког комплета.

Отворите следећи   линк    и изаберите нашу општину и школу.

 

У Новом Пазару 14.11.2018. године

 

Техничка  реализација  чланка

Наст.информ. и рачунар. Сеад Гицић