PRIMENA IKT U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA – UGLEDNI ČAS

U ponedeljak 01.4.2019. u našoj školi održan je još jedan ugledni čas.
Ugledni čas iz srpskog jezika  održala je nastavnica Aida Šehovića u  odeljenju III-1  na temu ,,Umanjenice i uvećanice u srpskom jeziku” . U realizaciji časa korištene su IKT tj. informaciono komunikacione tehnologije laptop, internet i odgovarajući softver tako da je to doprinelo većoj efikasnosti u nastavi lakšem razumevanju od strane učenika.

U Novom Pazaru 01.04.2019.

Tehnička realizacija članka: Sead Gicić