ISTORIJAT ŠKOLE

ISTORIJAT ŠKOLE

       Škola „Jovan Jovanović Zmaj“ počela je sa radom   1. septembra 1988. godine. Do pomenutog datuma škola je radila kao izdvojeno odeljenje OŠ „28. Novembar“. Odlukom izvršnog saveta SO-e Novi Pazar bivša zgrada SIZ-a zapošljavanja dodeljena je školi „28. Novembar“, koja je adaptirana za potrebe škole. Kao izdvojeno odeljenje, škola je počela sa radom 1. februara 1986. godine sa šest učionica. U toku leta 1988. godine dograđeno je još pet učionica. Tako je škola, odlukom Skupštine SIZ-a obrazovanja, počela da radi kao samostalna škola, školske 1988/89. godine, pod imenom „25. Maj“. OŠ „25.Maj“ počela je sa 28 odeljenja i to 15  mlađih i 13  starijih, ukupno 950 učenika i nastavnim kadrom od 38 radnika. Škola je od samog početka radila u tri smene, što je u skučenom prostoru otežavalo realizaciju vaspitno-obrazovnog rada. Odlukom Školskog odbora i na osnovu mišljenja Izvršnog odbora SO-e Novi Pazar, škola je od 04.06.1993. god. promenila naziv „25 Maj“ u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“. Tokom početka školske 1994/95. god. školi je u vlasništvo preneto zemljište za dvorište, asfaltiran je teren na površini od 800 m2 na kome je izgrađen sportski teren.

      U prethodnih nekoliko godina škola je rekonstruisana: izvršena je zamena prozora, vrata, fasada je obnovljena i zamenjeni su podovi  sredstvima donatora iz MSP-programa švajcarske ambasade, PRO-programa i opštine. Sredstvima opštine saniran je suteren škole i sanitarni čvorovi.

      Paralelno sa rekonstrukcijom škole obnovljen je kancelarijski nameštaj, klupe, stolice  i nabavljena su nastavna sredstva . Najvećim delom sredstva su dobijena učešćem u različitim projektima UNDP-ja, MercyCorps-a, PRO-programa.

      U školskoj 2010/11.god. na preporuku Grada Novog Pazara, Izvršni odbor aerodroma “Nikola Tesla“, donirao je školi tri kompjutera P4. Ministarstvo prosvete je doniralo 31 monitora za digitalnu učionicu. Unika osiguranje je doniralo dva kasetofona; jedan za nastavu muzičkog vaspitanja i jedan za Odeljensko veće drugog razreda.

      U okviru DILS projekta Ministarstva prosvete, škola je dobila sledeće:

         dvodnevnu obuku- Inkluzivno obrazovanje IOP

         studijsku posetu-model skoli

         dva laptopa, multifunkcionalni uređaj, kopi-aparat i bim projektor

         multisoft ediciju

         deo literature Kreativnog centra, rukohvate, renoviranje dela školskog wc-a

         nastavna sredstva

     Ministarstvo rada i socijalne politike obezbedilo je aparat KSAFA-M za učenike sa posebnim potrebama, a učenici 7 razreda, koji su učestvovali u projektu „Ekologija bez granica“, sredstvima grada su nabavili zavese za kabinet biologije i hemije, i cveće za iste učionice. Sredstvima Grada u školi je urađena panična rasveta.

      Ukupan učenički prostor na nivou škole je 0,75m2 po učeniku što zadovoljava 45% u odnosu na normativ. Obzirom da ova škola radi u tri smene onda je po smenama stanje bolje i zadovoljava normativ prostora od 75-90%.