NAŠI NASTAVNICI U LEKSIKONU STVARALACA

Objavljen je Leksikon stvaralaca. U njemu su biografije 1000 najboljih učitelja, vaspitača i nastavnika u Srbiji. U Leksikonu je objavljena biografija Amele Malićević i Fatime Kriještorac.

Tako da sa ponosom možemo da kažemo da naša mala skola ima  dva najbolja nastavnika.

Tako da sa ponosom možemo da kažemo da naša mala skola ima  dva najbolja nastavnika.

28.12.2019. god.

Tehnička realizacija članka: Sead Gicić