TAKMIČENJE RECITATORA

Na takmičenju recitatora,

3. mesto osvojila je Dila Hadžiibrahimović u 1. kategoriji,

3. mesto Asija Šarenkapić u 2. kategoriji (Lahira Buhić i Marijana Šiljković mentori)

 

Čestitamo talentovanim učenicima !

 

Tekst: Marijana Šiljković

Realizacija članka: Sead Gicić