ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА – УГЛЕДНИ ЧАС

ПРИМЕНА ИКТ-А У ПРОБЛЕМСКОЈ НАСТАВИ  КРОЗ ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ФЕНОМЕНА

 

Инсистирање школе на запамћивању што већег броја материјалних чињеница је лоша оријентација и неопходно је што пре се окренути рационалном, ефикасном, продуктивном учењу и самосталном раду јер је човекова  моћ да развије  различите способности  неограничена.  Данас се од школе очекује организација наставног процеса у коме ученици претежно самостално трагају за информацијама и откривају их.  „Савремена школа мора младе, пре свега, учити мислити“ (Вученов, 1971). Потреба и обавезе да се одлучније крене у остваривање циљева примене и интеграција информационе технологије у васпитно-образовном раду са децом, проистиче из чињенице да су деца млађег школског узраста, већ дубоко закорачила у коришћење информационе технологије.

Дакле, лична активност  ученика за време учења је услов без ког нема  примењивог знања. До ефикасности и мисаоних процеса неће доћи ако се знање ученицима преноси у готовом облику. Њима треба препустити да се личним искуством и спонтаним  истраживачким понашањем суоче са проблемима и хватају у коштац са тешкоћама на које наилазе. Треба их подстицати на што више идеја, на што већи број асоцијација, односа, система, сличности и разлика. Уз имплементацију ИКТ-а у  проблемској настави то је оствариво.

Резултати употребе ИКТ-а у настави су  трајнија, применљивија и далеко дубља знања која примењена у решавању задатака и проблема постају утврђена, употпуњена и обогаћена. Све га то у пуној мери мисаоно и емоционално ангажује, пружа му задовољство, пружа истраживачку радозналост и постаје најмоћнија мотивација за рад. Тако настава , подржана ИКТ-ом, добија на квалитету, јер развија мишљење, провоцира и активира мисаони процес. Организација,  наставни поступци и компјутерски програми се тако бирају и подешавају, да максимално подстичу и одржавају мисаону активност  ученика, стимулишу их на истраживање, експериментисање, налажење алтернатива у одговорима. Тако се развија флексибилно, критичко и стваралачко мишљење.

Богатом атмосфером коју обезбеђује присуство ИКТ-а у настави, размењивањем информација између наставника и ученика и ученика међусобно, стварају се услови за решавање граматичких  и правописних проблема.

[Best_Wordpress_Gallery id=”31″ gal_title=”PRIMENA IKT U NASTAVI MATERNJEG JEZIKA”]

Др Амела Малићевић,

2.10.2018. год.    ОШ „Јован Јовановић Змај“

 

Техничка реализација чланка:

Наст. информатике и рачунарства Сеад Гицић